THÔNG BÁO lịch trực 30/4-01/5/2022

Lượt xem:

Đọc bài viết

PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ BUÔN HỒ
TRƯỜNG MẪU GIÁO BÚP SEN XANH
LỊCH TRỰC ĐƠN VỊ TRƯỜNG HỌC DỊP NGHỈ LỄ 30.4 VÀ 01.5.2022
NGÀY TRỰC TRỰC LÃNH ĐẠO TRỰC BẢO VỆ SỐ ĐT LÃNH ĐẠO SỐ ĐT BẢO VỆ GHI CHÚ
30/4/2022 Nguyễn Thị Ánh Lê Châu Khoa 0942864967 0945433565
1/5/2022 Phan Thị Hiền Lê Châu Khoa 0913778469 0945433565
2/5/2022 Nguyễn Thị Ánh Lê Châu Khoa 0942864967 0945433565
3/5/2022 Phan Thị Hiền Lê Châu Khoa 0913778469 0945433565
Cư Bao, ngày  29 tháng 4 năm 2022.
HIỆU TRƯỞNG
Nguyễn Thị Ánh