Đồ dùng dạy học

Đồ dùng dạy học

Lượt xem:

[...]
Giáo án điện tử

Giáo án điện tử

Lượt xem:

[...]
Tăng cường các biện pháp ngăn chặn bạo lực học đường

Tăng cường các biện pháp ngăn chặn bạo lực học đường

Lượt xem:

GD&TĐ – Ngày 21/11/2016, Bộ GD&ĐT ban hành văn bản 5727/BDGĐT-CTHSSV gửi Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về việc tăng cường các biện pháp ngăn chặn tình trạng bạo lực học đường.   Theo văn bản này, thời gian qua, Bộ GD&ĐT đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo thực hiện các biện pháp phòng ngừa và ngăn chặn tình trạng bạo lực học [...]
Lễ Khai giảng năm học mới đảm bảo ngắn gọn, vui tươi, lành mạnh

Lễ Khai giảng năm học mới đảm bảo ngắn gọn, vui tươi, lành mạnh

Lượt xem:

PHÒNG GD&ĐT TX BUÔN HỒ        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM   TRƯỜNG MG BÚP SEN XANH                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   Số  07 /KH-MGBSX Cư Bao, ngày  01 tháng 9 năm 2018   KẾ HOẠCH TỔ CHỨC LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI NĂM HỌC 2018 – 2019     Căn cứ Công văn số 1078/SGDĐT-VP, ngày 07/8/2018 của Sở Giáo dục [...]
Cuộc thi “Bé tập làm họa sĩ”

Cuộc thi “Bé tập làm họa sĩ”

Lượt xem:

[...]