Giáo ăn điện tử

Giáo ăn điện tử

Lượt xem:

[...]
Lễ hội mùa xuân 2021

Lễ hội mùa xuân 2021

Lượt xem:

[...]
Đồ dùng dạy học

Đồ dùng dạy học

Lượt xem:

[...]
Giáo án điện tử

Giáo án điện tử

Lượt xem:

[...]
Tăng cường các biện pháp ngăn chặn bạo lực học đường

Tăng cường các biện pháp ngăn chặn bạo lực học đường

Lượt xem:

GD&TĐ – Ngày 21/11/2016, Bộ GD&ĐT ban hành văn bản 5727/BDGĐT-CTHSSV gửi Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về việc tăng cường các biện pháp ngăn chặn tình trạng bạo lực học đường.   Theo văn bản này, thời gian qua, Bộ GD&ĐT đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo thực hiện các biện pháp phòng ngừa và ngăn chặn tình trạng bạo lực học [...]