DANH SÁCH THI ĐUA KHEN THƯỞNG-NĂM HỌC 2021-2022

DANH SÁCH THI ĐUA KHEN THƯỞNG-NĂM HỌC 2021-2022

Lượt xem:

ĐỀ NGHỊ DANH HIỆU THI ĐUA NĂM HỌC 2021-2022 ĐỐI VỚI TẬP THỂ (Kèm Tờ trình số:      /TTr-BSX, ngày        của HĐTĐKT trường Mẫu giáo Búp Sen Xanh) TT TÊN TRƯỜNG CẤP/BẬC HỌC DANH HIỆU THI ĐUA HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG TÓM TẮT THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC 1 Mẫu giáo Búp Sen Xanh Mẫu giáo Tập thể lao động xuất sắc Giấy khen Năm học 2020 – 2021 đánh giá [...]
Giáo ăn điện tử

Giáo ăn điện tử

Lượt xem:

[...]
Lễ hội mùa xuân 2021

Lễ hội mùa xuân 2021

Lượt xem:

[...]
Đồ dùng dạy học

Đồ dùng dạy học

Lượt xem:

[...]
Khai giảng đầu năm học mới 2020-2021

Khai giảng đầu năm học mới 2020-2021

Lượt xem:

[...]
Danh sách Bé chăm ngoan – Năm học 2019-2020

Danh sách Bé chăm ngoan – Năm học 2019-2020

Lượt xem:

TRƯỜNG MẪU GIÁO BÚP SEN XANH DANH SÁCH BÉ CHĂM NGOAN – NĂM HỌC 2019 – 2020 STT SKT STT HỌ VÀ TÊN LỚP ĐẠT DANH HIỆU GHI CHÚ MẦM 01 1 Nguyễn Ngọc Hoàng Long Mầm Bé chăm ngoan 02 2 H Doanh Niê Mầm Bé chăm ngoan 03 3 Y Jun Niê Mầm Bé chăm ngoan 04 4 Phạm Tường Vy Mầm Bé chăm ngoan 05 5 [...]
danh sách cháu ngoan Bác Hồ – năm học 2019 – 2020

danh sách cháu ngoan Bác Hồ – năm học 2019 – 2020

Lượt xem:

TRƯỜNG MẪU GIÁO BÚP SEN XANH DANH SÁCH CHÁU NGOAN BÁC HỒ – NĂM HỌC 2019 – 2020 STT SKT STT HỌ VÀ TÊN LỚP ĐẠT DANH HIỆU GHI CHÚ MẦM 01 1 Hà Thiên Hương Mầm Cháu ngoan Bác Hồ 02 2 Lê Hoàng Phúc An Mầm Cháu ngoan Bác Hồ 03 3 Lê Thái An Mầm Cháu ngoan Bác Hồ 04 4 Nguyễn Trần Minh An Mầm [...]
Giáo án điện tử

Giáo án điện tử

Lượt xem:

[...]
DANH SÁCH CHÁU NGOAN BÁC HỒ KÌ 1-2018 2019

DANH SÁCH CHÁU NGOAN BÁC HỒ KÌ 1-2018 2019

Lượt xem:

DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT CHÁU NGOAN BÁC HỒ HỌC KÌ I – NĂM HỌC 2018 – 2019 STT HỌ VÀ TÊN LỚP GHI CHÚ 1 Phan Đình Đình Mầm 2 Đào Phương Di Mầm 3 Cao Hồng Thiển Ân Mầm 4 Phạm Duy Thiên Đức Mầm 5 H – Wa Ly Ayũn Mầm 6 H – Swal Ayũn Mầm 7 Phạm Hoàng Gia Bảo Mầm 8 Trần Hoàng [...]
DANH SÁCH BÉ CHĂM NGOAN KÌ 1-2018 2019

DANH SÁCH BÉ CHĂM NGOAN KÌ 1-2018 2019

Lượt xem:

DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT BÉ CHĂM NGOAN HỌC KÌ I – NĂM HỌC 2018 – 2019 STT HỌ VÀ TÊN LỚP GHI CHÚ 1 Lê Nguyễn Nhật Anh Mầm 2 Đinh Diễm Ayũn Mầm 3 H – Đam Bdap Mầm 4 Y – Ki Đăng Ayũn Mầm 5 Y – Luyn Ayũn Mầm 6 H – Đô Na Ayun Mầm 7 H – Trim Bkrông Mầm 8 Y [...]
Tăng cường các biện pháp ngăn chặn bạo lực học đường

Tăng cường các biện pháp ngăn chặn bạo lực học đường

Lượt xem:

GD&TĐ – Ngày 21/11/2016, Bộ GD&ĐT ban hành văn bản 5727/BDGĐT-CTHSSV gửi Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về việc tăng cường các biện pháp ngăn chặn tình trạng bạo lực học đường.   Theo văn bản này, thời gian qua, Bộ GD&ĐT đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo thực hiện các biện pháp phòng ngừa và ngăn chặn tình trạng bạo lực học [...]
Kế hoạch hoạt động dạy và học năm học mới

Kế hoạch hoạt động dạy và học năm học mới

Lượt xem:

[...]